Atesty

Składniki preparatów CaliVita/California Fitness są pochodzenia naturalnego. Są to produkty do spożycia zaliczane do tzw. Suplementów diety, co oznacza, że mogą być bezpiecznie stosowane bez kontroli lekarza, zgodnie z zaleceniami i dawkowaniem umieszczonym na polskiej etykiecie.

Suplementy żywieniowe CaliVita International znajdujące się w polskiej ofercie, posiadają wymagane w Polsce zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) , które są wymagane w przypadku suplementów diety, lub posiadają zezwolenia Polskiego Zakładu Higieny (PZH) – w przypadku kosmetyków. Każda dostawa otrzymuje orzeczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID) o braku zastrzeżeń co do importowanych środków spożywczych.

Oznakowanie wszystkich preparatów jest zgodne z wymogami polskiego prawodawstwa oraz Unii Europejskiej – posiadają etykietę, akceptowaną przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), zawierającą wszystkie wymagane informacje.

Zagraniczne Atesty – Certyfikat GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) to gwarancja najwyższej jakości produktów. Nazwa ta kryje się pod międzynarodowym skrótem GMP – Good Manufacturing Practice. GMP ma miejsce wtedy, gdy zapewniona jest stała i ścisła kontrola wszystkich elementów produkcji na wszystkich, kolejnych etapach powstawania produktu. Spełnienie wszystkich warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do wydania pozytywnej opinii produktom firm: 4 Life Products, Perfect Nutrition i CaliVita, oferowanym przez firmę dystrybucyjną CaliVita International.

Dlaczego posiadanie GMP jest ważne? Posiadanie GMP jest ważne dlatego, że kupując suplement żywieniowy chcielibyśmy mieć 100% pewność, że nie będzie to produkt wadliwy, że ma wszystkie podane na opakowaniu składniki i nie zawiera żadnych zanieczyszczeń. Ma on pomóc, a przede wszystkim nie może zaszkodzić! Przy wytwarzaniu produktów spożywczych lub leków, spełnianie wymogów GMP jest niezwykle ważne!

Dobra Praktyka Produkcyjna, to zbiór dokumentów opisujących procedury związane z wytwarzaniem produktu i zabiegi na nią się składające. Stąd też producenci dbają o to, aby wszelkie wykryte niedociągnięcia na którymkolwiek z etapów produkcji niezwłocznie usuwać i od razu tworzą zabezpieczenia na przyszłość. Końcowa jakość produktu jest wynikiem jakości surowców z jakich on powstaje, ale również determinują ją takie czynniki jak: otoczenie zakładu produkcyjnego i stan budynków oraz bezwzględne przestrzeganie technologii produkcji – a tym samym higieny maszyn i urządzeń, dokładność procesów mycia i dezynfekcji, higieny personelu oraz nadzorowanie magazynowania i dystrybucji produktów.

GMP określa szczegółowo wymogi, jakie powinny być spełnione przez producenta na tych obszarach. Jeśli jeden z etapów produkcji, np. magazynowanie surowców nie jest zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, wówczas taki producent nie spełnia wszystkich niezbędnych warunków i traci certyfikat GMP, a co za tym idzie również FDA. Prowadzenie produkcji ściśle według dokumentacji GMP daje producentom prawo do certyfikatu FDA.

Food and Drug Administration (FDA) – Agencja do spraw Żywności i Leków, jest w Stanach Zjednoczonych naczelną organizacją, zajmującą się kontrolą środków spożywczych i leków. Organizacja ta jest uważana, za najbardziej rygorystyczną na świecie instytucję kontrolującą i opiniującą żywność i leki. Stąd też wydanie przez nią pozytywnej opinii na temat danego produktu jest uznawane na całym świecie jako wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie zastosowanych w nim składników. Spełnienie wszystkich warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do wydania pozytywnej opinii suplementom następujących firm produkcyjnych: 4 Life Products, Perfect Nutrition i CaliVita, oferowanym przez firmę dystrybucyjną CaliVita International.

Jakie należy spełnić warunki, aby taką opinię otrzymać? Preparat ubiegający się o pozytywną opinię FDA musi być wyprodukowany zgodnie z normami GMP.

Agencja do spraw Żywności i Leków dokładnie sprawdza preparat (posiadający certyfikat GMP) pod względem:
• jaki jest jego wpływ na organizm – chodzi o zbadanie, czy stosowanie produktu jest bezpieczne?
• ocenia jego oznakowanie – wskazania producenta dotyczące zastosowania i dawkowania preparatu.

Według FDA, suplement diety może zawierać takie substancje czynne jak: witaminy, składniki mineralne, aminokwasy, zioła lub inne surowce roślinne, enzymy, oleje z ryb.

Suplement powinien być wytwarzany w postaci tabletek, pastylek, kapsułek, drażetek lub w formie płynu.Musi być oznakowany jako „suplement żywieniowy” – w Polsce suplement diety – i nie może być przedstawiany jako żywność konwencjonalna.