Co to jest MLM?

Według tradycyjnego myślenia, konsument zaopatruje się w dany produkt kupując go w sklepie. Jednak zanim produkt trafi od producenta do rąk konsumenta musi przejść długą drogę. Poprzez importera, hurtownika, sprzedawcę detalicznego produkt trafia do konsumenta, przy czym jego cena wielokrotnie wzrasta. Każdy członek tradycyjnego łańcucha handlowego, sprzedając produkt pragnie mieć zysk, aby z czegoś żyć i musi sfinansować swoją działalność gospodarczą.

W przeciwieństwie do handlu tradycyjnego koncepcja sprzedaży sieciowej opiera się na tym, iż to, co ludzie sami chętnie kupują, mając w tym zakresie dobre doświadczenia, chętnie polecają innym osobom ze swego otoczenia. Dzięki tej metodzie droga pomiędzy producentem a konsumentem zostaje skrócona i w miejsce ogromnych kosztów reklamy do głosu dochodzi ustne polecanie, a producent może więcej pieniędzy przeznaczyć na podnoszenie jakości swych produktów. Wydatki przeznaczone wcześniej na sfinansowanie działalności importera, hurtownika i sprzedawcy oraz drogą kampanię reklamową, producent dzieli pomiędzy członków sieci, proporcjonalnie do ich wyników sprzedaży.

Multi-level marketing (MLM), czyli sprzedaż wielopoziomowa lub sieciowa, jest więc jedną z nowoczesnych form sprzedaży produktów lub usług. Firmy MLM sprzedają swe produkty członkom sieci składającej się z konsumentów. Konsumenci są też równocześnie dystrybutorami produktu, którzy sami budują sieć z kolejnych konsumentów w taki sposób, iż polecają produkt lub samą możliwość handlową MLM swym znajomym.

Zalety sprzedaży sieciowej:

 • Nie wymaga specjalistycznego wykształcenia
 • Nie trzeba inwestować kapitału
 • Każdy może zostać członkiem Klubu
 • Swobodne dysponowanie czasem
 • Brak opłaty członkowskiej
 • Brak ryzyka
 • Ciągłe dokształcanie
 • Praca bez zwierzchnika
 • Zatrudnienie główne lub dodatkowe
 • Możliwość zdobycia ponadprzeciętnego wynagrodzenia
 • Możliwość korzystania z gotowej koncepcji przez dowolną osobę
 • Efekty udziału w sprzedaży sieciowej
 • Niezależność gospodarcza
 • Wzrost samodzielności i wiary w siebie
 • Dostosowane do potrzeb wykorzystanie wolnego czasu
 • Rosnące dochody – niewspółmiernie wielokrotny zysk w porównaniu z czasem pracy
 • Stabilne, długotrwałe dochody
 • Możliwość udziału w przedsięwzięciu bez ryzyka
 • Pewne zaplecze •Urozmaicona praca, dowody uznania, podróże
 • Ekstra dochody jako wynik sukcesu
 • Możliwość kariery, perspektywa na przyszłość
 • Bezpieczeństwo materialne

Network marketing daje również każdemu możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnego dochodu. W tym celu oprócz podjęcia decyzji niezbędna jest również wytrwałość i pracowitość. Network marketing nigdy nie obiecywał efektów bez wysiłku…

Obietnica zawsze była następująca:

 „Przy takim samym nakładzie czasu i energii, biznes network marketingowy przynosi o wiele większe i zwielokrotnione efekty, niż jakikolwiek inny rozpoczynający swą działalność biznes.”